Plenarni sednici
 
Пленарни седници


4 јуни 1998 година

Деведесет и втора седница на Собранието на Република Македонија

Дневен   ред:

1. Утврдување на Предлогот на амандманот III на Уставот на Република Македонија;

2. Усвојување и прогласување на амандманот III на Уставот на Република Македонија;

3. Предлог за донесување на закон за парничната постапка, со Предлог на закон;

4. Предлог на закон за јавни набавки;

5. Предлог за донесување на закон за гаранција на Република Македонија по договорите за заеми по Проектот ХЕЦ Козјак  со Кинеската банка и фирмата Хаинан С.И.Т. Ентерпраис Корп, со Предлог на закон;

6. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за превоз во патниот сообраќај, со Предлог на закон;

7. Предлог за донесување на закон за ратификација на Спогодбата меѓу Македонската Влада и Швајцарскиот Федерален Совет за меѓусебно укинување на визи за носители на дипломатски службени или пос пасоши, со Предлог на закон;

8. Предлог за донесување на закон за ратификација на Договорот меѓу Македонската Влада и Швајцарскиот Федерален Совет за преземање на лица со незаконски престој, со Предлог на закон;

09. Предлог за донесување закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Исламската Република Иран за превоз на патници и стоки во меѓународниот патен сообраќај, со Предлог на закон;

10. Нацрт на закон за данокот на додадена вредност;

11. Предлог за донесување на закон за изборни единици за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија;

12. Предлог за донесување на закон за здравственото осигурување;

13. Предлог за донесување на закон против ограничувањата на конкуренцијата;

14. Предлог за донесување закон против нелојалната конкуренција;

15. Предлог за донесување на закон за дополнување на Законот за одбрана;

16. Предлог за разрешување на судија на Апелациониот суд во Скопје;

17. Предлог за разрешување на судија на Основниот суд  во Свети Николе;

18. Предлог на одлука за огласување избор на судија во Апелациониот суд во Скопје;

19. Предлог на одлука за огласување именување на јавен обвинител на Основното јавно обвинителство во Куманово.


стенографски белешки  92 седница 4.6.1998

стенографски белешки  92 седница 1 продолжение 9.6.1998

стенографски белешки  92 седница 2 продолжение 10.6.1998

стенографски белешки  92 седница 3 продолжение 17.6.1998

стенографски белешки  92 седница 4 продолжение 1.7.1998

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.