Пленарни седници6 февруари 2002 година

Сто и прва седница на Собранието на Република Македонија

Дневен ред:

- Информација за случаите на употреба на насилство во Неготино, Теарце, Прилеп и Охрид.


стенографски белешки  101 седница 6.2.2002

стенографски белешки  101 седница I продолжение 7.2.2002

стенографски белешки  101 седница II продолжение 12.2.2002

стенографски белешки  101 седница III продолжение 19.2.2002

стенографски белешки  101 седница IV продолжение 21.2.2002

Click