Пленарни седници27 февруари 2002 година

Сто и втора седница на Собранието на Република Македонија

- Обраќање на претседателот на Република Бугарија, г.Георги Прванов, пред пратениците на Собранието на Република Македонија.

стенографски белешки  102 седница 27.2.2002
 

Click