Пленарни седници7 март 2002 година

Сто и трета седница на Собранието на Република Македонија

Дневен ред:

- Предлог на закон за амнестија.


стенографски белешки  103 седница 7.3.2002

Click