Пленарни седници1 август 2002 година

Сто и четиринаесетта седница на Собранието на Република Македонија

- Oдбележувањето на 100 годишнината од раѓањето на првиот претседател на Македонското Собрание (АСНОМ) Методија Андонов-Ченто.


стенографски белешки  114 седница 1.8.2002
 

Click