Пленарни седници18 декември 2001 година

Деведесет и седма седница на Собранието на Република Македонија

Дневен ред:

- Предлог на закон за задолжување на Република Македонија со кредит кај Меѓународното здружение за развој по Договорот за кредитот за итна економска обнова.


стенографски белешки  097 седница 18.12.2001 

Click