ГОРАН МИСОВСКИ

 


  
 


     
 
   
Член на НСДП. Роден на 15 април 1965 година во Скопје. Македонец. Економист.   
   
Активности во Собранието

 • Совет на Собранискиот канал, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, член
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик член
 • Комисија за економски прашања, заменик член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија, член 
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Австрија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Босна и Херцеговина, член      
  

МАРИНЕЛА ТУШЕВА

 

 


   

Член на СДСМ. Родена на 16.04.1983 година во Штип. Влаинка. Професор по одделенска настава. Магистрант на меѓународна политика.   
    
Активности во Собранието

 • Комисија за надворешна политика, заменик член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Комисија за култура, член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), заменик член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Португалската Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Големото Војводство Луксембург, член


     
  

СТАНКА АНАСТАСОВА 

 

 


   

 Член на СДСМ.Родена на 07.08.1963 година во Свети Николе.Македонка.Завршила медицински факултет.     
    
Активности во Собранието

 • Комисија за европски прашања, заменик член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик член
 • Комисија за здравство, заменик член
 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), заменик член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Блискиот и Средниот Исток, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија, член


     
  

ГОРАН СУГАРЕСКИ 

 

 


   

Член на СДСМ. Роден на 03.08.1973 година во Прилеп. Македонец. Дипломиран правник.     
    
Активности во Собранието

 • Комисија за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи и од Министерството за одбрана, заменик член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик претседател
 • Законодавно-правна комисија, заменик член
 • Комисија за одбрана и безбедност, член
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, заменик член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, член
 • Комисија за локална самоуправа, заменик член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), заменик член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Монголија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шпанија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Данска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Италија, член


 

РАТКО ДИМИТРОВСКИ
 
 

 
     
 

Член на ВМРО - ДПМНЕ. Роден на 14 април 1956 година во Делчево. Македонец. Дипломиран графички инженер.   
   
Активности во Собранието

 • Буџетски совет на Собранието, член
 • Комисија за европски прашања, заменик член
 • Комисија за економски прашања, член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик член
 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), заменик член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Турција, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска, претседател     


 

ОЛИВЕР ДЕРКОСКИ

 


  
 


     
 
   
Член на ВМРО - ДПМНЕ. Роден на 2 декември 1965 година во Прилеп. Македонец. Дипломиран правник.   
   
Активности во Собранието

 • Буџетски совет на Собранието, член
 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик претседател
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Комисија за економски прашања, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), заменик член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Белгија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Австралија, член
   
   


 

ЕМИЛИЈАН СТАНКОВИЌ
Член на СДСМ. Роден на 16.05.1976 година во Скопје. Србин. Дипломиран правник со положен правосуден испит.

Активности во Собранието

 • Совет на Собранискиот канал, член
 • Анкетна комисија за утврдување на околностите за загинувањето на претседателот на Република Македонијиа Борис Трајковски, член
 • Комисија за уставни прашања, заменик член
 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Швајцарската Конфедерација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на балтичките земји: Естонија, Летонија и Литванија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Ирска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија, член


    
  
 
ТОМЕ ЧИНГОВСКИ 

 

 

 
Член на СДСМ.Роден на 26.07.1965 година во Скопје.Македонец.Дипломиран економист по туризам и угостителство.      
    
Активности во Собранието

 • Комисија за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи и од Министерството за одбрана, член
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик претседател
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик член
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, член
 • Комисија за економски прашања, заменик член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, заменик член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Исламската Република Иран, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Србија, член


 

ТЕУТА АРИФИ

 

 

 

 

 

Член на ДУИ. Родена на 19 октомври 1969 година во Тетово. Албанка. Доктор на филолошки науки.

Активности во Собранието

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Национален совет за евроинтеграции, член
 • Комисија за надворешна политика, претседател
 • Комисија за култура, заменик член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Руската Федерација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел, член


 ИВАН СТОИЛКОВИЌ

 

 

 

 


 

Претседател на ДПСМ. Роден на 15 февруари 1962 година во Kуманово. Србин. Дипломиран правник. Беше пратеник и во претходниот парламентарен состав.

Активности во Собранието

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Буџетски совет на Собранието, член
 • Комисија за уставни прашања, заменик член
 • Законодавно-правна комисија, заменик претседател
 • Комисија за одбрана и безбедност, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Руската Федерација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Украина, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Србија, член


  

ВЛАДАНКА АВИРОВИЌ

 

 


 Член на СПМ. Родена на 22.2.1954 година во Скопје. Македонка. Дипломиран економист.

Активности во Собранието

 • Буџетски совет на Собранието, член
 • Комисија за уставни прашања, заменик-член
 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за финансирање и буџет, член  
 • Комисија за економски прашања, заменик-претседател
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Италија, претседател 


    


 

СЛАВИЦА ГРКОВСКА


  
 


     
 
   Член на СДСМ. Родена на 27 јули 1970 година во Скопје. Македонка. Дипломирала на Природно математички факултет во Скопје.Магистер по математички науки. Помлад асистент по математика на Институтот за математика при Природно-математички факултет. Добро зборува англиски, се служи со руски и бугарски јазик. Живее во Скопје.
   
Активности во Собранието

 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик претседател
 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Комисија за култура, заменик член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), заменик претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел, член

 Координатор на Клубот на пратенички (март- септември 2010 година).

 


  

БЛЕРИМ БЕЏЕТИ

 


  
 


     
 
   
Член на ДУИ. Роден на 16 октомври 1976 година во с. Глумово, Скопје. Албанец. Дипломиран правник. Адвокат.   
   
Активности во Собранието

 • Анкетна комисија за утврдување на околностите за загинувањето на претседателот на Република Македонијиа Борис Трајковски, член
 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за надворешна политика, заменик претседател
 • Комисија за европски прашања, заменик член
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, член
 • Комисија за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи и од Министерството за одбрана, член
 • Комисија за локална самоуправа, претседател
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), заменик претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Турција, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија, член


 

ФЕМИ ЈОНУЗИ

 


  
 


     
 
   
Член на ДУИ.Роден на 15.11.1977 година во Студеничане, Скопје.Албанец.Дипломиран професор по хемија.   
   
Активности во Собранието

 • Комисија за уставни прашања, заменик член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
 • Комисија за култура, член
 • Комисија за здравство, член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива, заменик член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Данска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Големото Војводство Луксембург, член
   


 

МИЛЕ ПАЧЕМСКИ

 


  
 


     
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ од 1990 година. Роден на 1 август 1958 година во Скопје. Македонец, оженет, татко на две деца. Живее во Берово.
Завршил Медицински факултет во Скопје во рекордно време и со висок просек.
Од 1996 година е специјалист по гинекологија и акушерство. Во 2007 година се стекнува со титула примариус.
Работно искуство: бил вработен во Здравствен дом Берово и Гинеколошко-акушерска клиника во Скопје.
Како лекар специјалист, со свои научни трудови учествува на голем број републички, балкански, европски и светски конгреси од областа на гинекологијата и акушерството.
Од 2006 до 2008 година пратеник во Собранието на Република Македонија.
Во 2008 година повторно е избран за пратеник.
Зборува англиски.   

   
Активности во Собранието

 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член
 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
 • Комисија за здравство, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива, заменик член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Холандија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентите на Република Малта и Република Кипар, член 


 

МАРЈАНЧО НИКОЛОВ

 


 


     
 
   
  


Член на СДСМ. Роден на 18 октомври 1971 година во Велес. Македонец. Дипломиран економист.

Активности во Собранието

 • Буџетски совет на Собранието, член
 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Комисија за економски прашања, член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик член
 • Комисија за локална самоуправа, заменик член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија, член
    

ЈОВАН ЛАЗАРЕВ

 


 


     
 
   
  


Член на СПМ.Роден на 25.11.1947 година во с. Џидимирци, Неготино. Македонец. Дипломиран машински инженер. Доктор на технички науки. 

Активности во Собранието

 • Комисија за уставни прашања, заменик-член
 • Комисија за надворешна политика, заменик-член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија, член

                                                                                        

 
ПЕТАР ПОП АРСОВ

 

 

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 21.7.1969 година во Куманово. Македонец. Дипломиран инженер - технолог.

Активности во Собранието

 • Национален совет за евроинтеграции, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
 • Комисија за европски прашања, претседател
 • Комисија за култура, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на САД, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на балтичките земји: Естонија, Летонија и Литванија, член


    
  
 

РОЗА ТОПУЗОВА КАРЕВСКА

 

     
 
Член на ЛДП. Родена на 26 јули 1954 година во Прилеп. Македонка. Дипломиран археолог-магистер по археологија.  
    
Активности во Собранието  

 • Совет на Собранискиот канал, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Комисија за култура, член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, заменик член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Франкофонијата, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Украина, член

 

 


     
  
 

САДИЈЕ ИЛЈАЗИ

 

     
 
Член на ДПА.Родена на 14.02.1958 година во Тетово.Албанка.Завршила филолошки факултет, албански јазик и литература.      
    
Активности во Собранието  

 • Анкетна комисија за утврдување на околностите за загинувањето на претседателот на Република Македонијиа Борис Трајковски, член
 • Комисија за надворешна политика, заменик член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, член
 • Комисија за економски прашања, заменик член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик член
 • Комисија за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи и од Министерството за одбрана, заменик член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Собранието на Западноевропската унија, заменик член
  Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на Република Исланд и Кралството Норвешка, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Словачката Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска, член


     
  
 

КЕНАН ХАСИПИ

 

     
 
Претседател на ДПТМ. Роден на 1.12.1955 година во с. Врапчиште. Турчин. Доктор специјалист по интерна медицина. Од 1994 до1998 година, од 2002 до 2006, од 2006 до 2008 година беше пратеник во парламентарниот состав.     
    
Активности во Собранието  

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Национален совет за евроинтеграции, член
 • Законодавно-правна комисија, заменик член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за европски прашања, заменик-член
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Собранието на Западноевропската унија, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Турција, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Албанија, член


     
  
 

ЛИЛЈАНА ПОПОВСКА

 

     
 
Претседател на ДОМ. Родена на 24.5.1956 година во Прилеп. Македонка. Инженер технолог, магистер по технички науки. Беше пратеник и во парламентарниот состав од 2002 до 2006 и потпретседател на Собранието на РМ.      
    
Активности во Собранието  

 • Совет на Собранискиот канал, член
 • Комисија за надворешна политика, член
 • Комисија за европски прашања, заменик претседател
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, претседател
 • Комисија за локална самоуправа, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Собранието на Западноевропската унија, заменик член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на балтичките земји: Естонија, Летонија и Литванија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел, член


     
  

ЈОВАН МАНАСИЈЕВСКИ

 

 


   
 Претседател на ЛДП. Роден на 21 мај 1968 година во Гостивар. Македонец. Дипломиран социолог. Беше министер за труд и социјална политика и министер за одбрана во периодот 2002-2006 година.
     
    
Активности во Собранието

 • Буџетски совет на Собранието, заменик претседател
 • Комисија за финансирање и буџет, претседател
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Собранието на Западноевропската унија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Албанија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентите на Република Малта и Република Кипар, член
   

                                             

                                                     ЏЕВАТ АДЕМИ

 

  


Член на ДУИ. Роден 8 декември 1962 година во Голема Речицa, Тетово. Албанец. Завршил високо образование - новинар. Беше заменик министер за локална самоуправа во Владата на РМ во 2004 година. 
   
Активности во Собранието

 • Комитет за односи меѓу заедниците, претседател
 • Национален совет за евроинтеграции, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Комисија за локална самоуправа, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Собранието на Западноевропската унија, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), заменик член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Франкофонијата, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Албанија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина, член

 

                                             

                                                     АЛЕКСАНДАР НИКОЛОСКИ 

 

  


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 24.3.1984 година во Охрид. Македонец. Дипломиран политиколог на Правен факултет „Јустинијан Први"- Скопје, отсек политички науки. 
   
Активности во Собранието

 • Национален совет за евроинтеграции, член
 • Анкетна комисија за утврдување на околностите за загинувањето на претседателот на Република Македонијиа Борис Трајковски, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член
 • Комисија за надворешна политика, член
 • Комисија за европски прашања, заменик член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, претседател
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Собранието на Западноевропската унија, претседател
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ -  Република Македонија), член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Франкофонијата, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Австралија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Грција, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Ирска, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Канада, член 
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Советот на Европа, претседател


    

МЕРАЛ УЗЕИРИ ФЕРАТИ

 

 


 

 

Член на ДПА.Родена на 09.07.1975 година во Тетово.Албанка.Завршила медицински факултет.Доктор.

Активности во Собранието:

 • Комисија за здравство, претседател
 • Комисија за европски прашања, заменик член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик член
 • Комисија за култура, заменик член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Франкофонијата, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), заменик член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Медитеранот, заменик член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Португалската Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Холандија, член

 

  


     

РИСТО ПЕНОВ

 

 


 Член на ЛДП. Роден на 28 септември 1957 година во Велес. Македонец. Дипломиран правник.Магистер по правни науки. Беше градоначалник на градот Скопје.

Активности во Собранието:

 •  Комисија за уставни прашања, заменик член
 •  Комисија за економски прашања, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Медитеранот, заменик член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Монголија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Белгија, член                                                                                           

 
ВАНЧО КОЦЕВ

 

 

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 26.7.1952 година во Штип. Македонец. Дипломиран економист.  

Активности во Собранието

 • Комисија за европски прашања, заменик-член
 • Комисија за економски прашања, член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Медитеранот, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Руската Федерација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентите на Република Малта и Република Кипар, претседател


    

САФЕТ НЕЗИРИ

 

 


 

 

Член на ДУИ. Роден на 1 јуни 1971 година во Скопје.Албанец.Завршил високо образование. Професор по историја.

Активности во Собранието

 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик член
 • Комисија за економски прашања, заменик член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, претседател
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Медитеранот, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), заменик член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шпанија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Србија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Канада, член   
ВАСКО ШУТАРОВ

 


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 9.6.1964 година во Кавадарци. Македонец. Дипломиран политиколог.  

Активности во Собранието

 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за надворешна политика, член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-член
 • Комисија за култура, претседател
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
 • Комисија за европски прашања, заменик член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Медитеранот, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина, член


 

ИЛИЈА ДИМОВСКИ

 

 

 

  


 Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 10.8.1980 година во Велес. Македонец. Aпсолвент на Правниот факултет во Скопје.     
    
Активности во Собранието

 • Анкетна комисија за утврдување на околностите за загинувањето на претседателот на Република Македонија Борис Трајковски, член
 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, претседател
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
 • Комисија за надворешна политика, заменик член
 • Анкетна комисија за настаните во Собранието на Република Македонија случени на 1 јули 2010 година, член 
 • Совет на Собранискиот канал, член
 • Постојано анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Медитеранот, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Унгарија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Австралија, претседател
   


                                                                                 

                                                              БЕСИМ ДОГАНИ     


  


Роден на 13.10.1972 година во Гостивар. Албанец. Професор по книжевност. Пратеник и потпретседател на Собранието на Република Македонија во периодот 2006-2008 година.
             
     
Активности во Собранието

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Буџетски совет на Собранието, член
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, претседател
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Комисија за уставни прашања, заменик член
 • Комисија за одбрана и безбедност, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик член
 • Комисија за економски прашања, член
 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, заменик член
 • Комисија за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи и од Министерството за одбрана, член
 • Комисија за локална самоуправа, заменик член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Северноатлантската Договорна Организација, заменик член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива, заменик член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Австрија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Бугарија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Исламската Република Иран, член
 • Пратеничка група на Собранието на Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Руската Федерација, член


 
  
ПАВЛЕ ТРАЈАНОВ
    

 

  

Претседател на ДС. Роден на 25.12.1952 година во с. Радеш, Радовиш. Македонец. Дипломиран правник со положен правосуден испит. Од 1998 до 1999 година беше министер за внатрешни работи.

Активности во Собранието

 • Анкетна комисија за утврдување на околностите за загинувањето на претседателот на Република Македонијиа Борис Трајковски, член
 • Комисија за уставни прашања, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, член
 • Комисија за надворешна политика, член
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Северноатлантската Договорна Организација, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Швајцарската Конфедерација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина, член


 
  
ВЛАДО БУЧКОВСКИ

    

 

 


 

Член на СДСМ. Роден на 2 декември 1962 година во Скопје. Македонец. Доктор по правни науки. Универзитетски професор.Во 2002 година избран за пратеник. Во периодот од 2002 до 2004 година беше министер за одбрана. Од 2004 до 2006 година беше претседател на Владата на РМ.

Активности во Собранието

 • Комисија за уставни прашања, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за надворешна политика, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Северноатлантската Договорна Организација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Португалската Република, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Романија, чле


    

ИЛИЈА КИТАНОСКИ

 

 


 Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 22.7.1959 година во Кичево. Македонец. Дипломиран економист.

Активности во Собранието

 • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член
 • Комисија за труд и социјална политика, претседател
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
 • Буџетски совет на Собранието, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Северноатлантската Договорна Организација, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Австрија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Грција, член  

ТАЛАТ ЏАФЕРИ

 

 

 

  Член на ДУИ.Роден на 15.04.1962 година во с.Форино, Гостивар.Албанец.Постдипломски студии за командни и штабни должности.       
    
Активности во Собранието

 • Совет на Собранискиот канал, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, член
 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, заменик член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Северноатлантската Договорна Организација, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шведска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Австрија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Босна и Херцеговина, члеАЛЕКСАНДАР СПАСЕНОВСКИ    

    

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден 1980 година во Скопје. Македонец. Дипломирал на Отсекот по политички науки и магистрирал на постдипломските студии по Меѓународно право и политика на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје. Докторант е од областа на правно-политичките науки на истиот факултет, каде е избран и работи како помлад асистент. Добро ги познава англискиот и српскиот јазик, а ги изучува албанскиот и германскиот јазик. Живее во Скопје.    

Активности во Собранието

 • Национален совет за евроинтеграции, член
 • Комисија за уставни прашања, заменик претседател
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за надворешна политика, заменик-член
 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Канада, член 

ЏЕМАИЉ ЈАШАРИ 
  
 

     
 

   
Член на ДУИ.Роден на 16.09.1954 година во с.Оризаре, Липково.Албанец.Вишо образование.      
    
Активности во Собранието

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, член
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик член
 • Комисија за култура, член
 • Комисија за здравство, заменик член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Северноатлантската Договорна Организација, заменик член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Унгарија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Бугарија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија, член


 

ИМЕР АЛИУ 
  
 


    
 
    Активности во Собранието

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за уставни прашања, член
 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Белгија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на САД, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Швајцарската Конфедерација, член
   


 

ЈАНИ МАКРАДУЛИ

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА


 

Контакт информации:
кат II, соба бр. 67
директен тел. 3136-802, локал 121

Лични податоци

Член  и потпретседател на СДСМ, роден е на 28.03.1965 година во Битола. Основно и средно образование завршил во Скопје, а дипломирал на Електро-техничкиот факултет во Скопје, каде во 2001 година е реизбран за Постар Асистент и е раководител на лабораторија за компјутерски техники и информатика. Постдипломските студии ги започнува во Белград  и во 1994 година магистрира во Скопје. Во својата професионална кариера напишал 43 публикации и научни трудови.

Својата политичка кариера ја започнува на локалните избори 1996-2000 година, кога е избран за Советник во општина Центар. Во 1997 година е учесник на политичката школа во Фрајбург, а на дополнителните парламентарни избори во 2001-2002 година, избран е за пратеник во Собранието на РМ.На редовните избори во 2002-2006 година, повторно е избран за пратеник кога е и назначен и за Координатор на Пратеничката Група на СДСМ во Собранието на РМ. Во 2003 година, назначен е за Претседател на Комисијата за информатичка технологија во Владата на РМ, а во 2005 година е избран за член на Постојаната Комисија за соработка со Европскиот Парламент и за член на ад хок експертската Комисија на Советот на Европа за информатичко општество. На редовните парламентарни избори 2006-2008 година по трет пат е избран за пратеник во Собранието на РМ и повторно назначен за Координатор на ПГ на СДСМ, се до вонредните парламентарни избори 2008-2012 година кога е по четврти пат избран за пратеник од Социјалдемократскиот Сојуз на Македонија и на 25.08.2008 година и избран за попретседател на Собранието на Република Македонија.

Неговото богато политичко портфолио ги содржи следниве активности:

 • 1996 - 2000 Локални избори, Советник во општина Центар, Скопје
 • 1997 Учесник на политичката школа за локална самоуправа во Фрајбург
 • 2001 – 2002 Пратеник во Собранието на Р. Македонија - дополнителни парламентарни избори
 • 2002 – избран за пратеник и координатор на пратеничката група на СДСМ
 • 2003 – Претседател на Комисија за информатичка технологија
 • 2005 – Член на Постојаната комисија за соработка со Европскиот Парламент
 • 2005 - Член на ад хок експертската комисија на Советот на Европа за Информатичко општество
 • 2006 - 2008 Избран за пратеник во Собранието РМ и координатор на ПГ на СДСМ
 • 2008 - Избран за пратеник во Собранието РМ, од 25 август
 • 2008 избран за потпретседател на Собранието на Р. Македонија

Активности во Собранието

 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Австрија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Австралија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија, член 

Имотна состојба:
Недвижен имот:
-Стан 109 м2, ул.„Антон Панов“ 19/8, статус: под хипотека за кредит од 30.000 евра (Комерцијална банка)
Подвижен имот:
-„Peugeot“ 407,2009 година
Акции:
-Не поседувам
Мојата сопруга не поседува подвижен и неподвижен имот и нема акции во ниту една компанија.  

 ТАХИР ХАНИ


 


     
 
   

 

 

Член на ДУИ. Роден на 15 декември 1961 година во Велешта, Струга. Албанец. Дипломирал на Правниот факултет на Државниот универзитет во Тетово.

Активности во Собранието 

 • Комисија за уставни прашања, член 
 • Законодавно-правна комисија, заменик член 
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик член 
 • Комисија за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи и од Министерството за одбрана, заменик член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член 
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик член 
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија, член 
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија, член 
 •  Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на Република Исланд и Кралството Норвешка, член 
  
 СИЛВАНА БОНЕВА

 

 
 

Член на ВМРО-ДПМНЕ и координатор на Пратеничката група. Родена на 21.8.1959 година во Струмица. Македонка. Правник.

Активности во Собранието

 • Буџетски совет на Собранието, член
 • Национален совет за евроинтеграции, заменик-претседател
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
 • Законодавно-правна комисија, заменик-член
 • Комисија за надворешна политика, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација
 • Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на САД, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина, претседател  
  
 ДАУТ РЕЏЕПИ

 

 
    
 
   
Независен пратеник. Роден на 6 јануари 1966 година во с. Порој, Тетово. Албанец. Високо образование- историја.       
    
Активности во Собранието

 • Совет на Собранискиот канал, член
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, заменик претседател
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик член
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа, заменик член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Босна и Херцеговина, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Турција, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска, член 
  
 ЦВЕТКО ГРОЗДАНОВ

 

 
    
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 17.6.1965 година во Струмица. Македонец. Професор по физичка култура.       
    
Активности во Собранието

 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, член
 • Комисија за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи и од Министерството за одбрана, заменик-член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик-член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Комисија за локална самоуправа, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа, заменик член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Унгарија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на балтичките земји: Естонија, Летонија и Литванија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Бугарија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Турција, член
   
 
  
 ГОРАН ПЕТРОВ


    

 

 Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 16 декeмври 1962 година во Велес. Македонец. Дипломиран градежен инженер.       
    
Активности во Собранието

 • Комисија за надворешна политика, заменик член
 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за економски прашања, заменик претседател
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа, заменик член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на балтичките земји: Естонија, Летонија и Литванија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел, член


    
  
 

ХИСЕН ЏЕМАИЛИ

 

     
 
Член на ДУИ.Роден на 09.02.1976 година во с.Вејце, Тетово.Албанец.Завршил факултет за историја-географија, постдипломски студии.       
    
Активности во Собранието  

 • Буџетски совет на Собранието, член
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, заменик член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Словачката Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Ирска, член                                                                                 

                                                                ВЛАДИМИР ЃОРЧЕВ     


  


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 31.8.1978 година во Скопје. Македонец. Дипломирал на Правен факултет - Политички студии во Скопје.       
     
Активности во Собранието

 • Комисија за одбрана и безбедност, претседател
 • Комисија за надворешна политика, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на САД, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Австралија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија, член     

ОЛИВЕР ШАМБЕВСКИ
   
  


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 23 јануари 1973 година во Скопје. Македонец. Професор по македонска книжевност.       
    
Активности во Собранието

 • Совет на Собранискиот канал, член
 • Анкетна комисија за утврдување на околностите за загинувањето на претседателот на Република Македонијиа Борис Трајковски, член
 • Комисија за надворешна политика, член
 • Комисија за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи и од Министерството за одбрана, член
 • Комисија за култура, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Италија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Канада, член
    

ЕРМИРА МЕХМЕТИ

 

 


 
Член на ДУИ.Родена на 06.10.1979 година во Скопје.Албанка.Дипломиран правник. Магистер по компаративна политика.       
    
Активности во Собранието

 • Комисија за уставни прашања, член
 • Законодавно-правна комисија, заменик член
 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик член
 •  Комисија за локална самоуправа, претседател
 • Комисија за надворешна политика, заменик претседател
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Советот на Европа, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентите на Република Малта и Република Кипар, член


      
 

ИГОР ИВАНОВСКИ

 

 

 

  


 Член на СДСМ. Роден на 11 март 1977 година во Скопје. Македонец. Дипломирал на економски факултет.       
    
Активности во Собранието

 • Комисија за надворешна политика, член
 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Советот на Европа, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на Република Исланд и Кралството Норвешка, претседател

 

ЗОРАН ПЕТРЕСКИ

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 1 октомври 1973 година во Скопје. Македонец. Дипломиран правник. Постдипломски студии на Политички науки.    

    
Активности во Собранието 

 • Анкетна комисија за утврдување на околностите за загинувањето на претседателот на Република Македонијиа Борис Трајковски, член
 • Комисија за уставни прашања, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, претседател
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, заменик-член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик-претседател
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Советот на Европа, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на САД, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Големото Војводство Луксембург, претседател


     
  

АНДРЕЈ ЖЕРНОВСКИ 

 

    
 Член на ЛДП . Роден на 26 ноември 1968 година во Скопје. Македонец. Дипломиран градежен инженер.
     
    
Активности во Собранието

 • Национален совет за евроинтеграции, член
 • Комисија за надворешна политика, заменик член
 • Комисија за европски прашања, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Советот на Европа, заменик член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Романија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Турција, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Исламската Република Иран, член


    
  
ФЛОРА КАДРИУ 
 

 

 

 
 Родена на 30 јуни 1966 година во Скопје. Албанка. Има високо образование. Актер. Магистер  по јавна администрација.       
    
Активности во Собранието

 • Национален совет за евроинтеграции, член
 • Комисија за здравство, заменик претседател
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик член
 • Законодавно-правна комисија, заменик член
 • Комисија за надворешна политика, член
 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик член
 • Комисија за култура, член
 • Комисија за локална самоуправа, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Советот на Европа, заменик член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија, член 
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Албанија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Грција, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Канада, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република, член

Претставник од пратеничката група на НД во Претседателството на Клубот на пратенички.    
  
 
АНДРЕЈ ПЕТРОВ 

 

     
 
   
Член на СДСМ.Роден на 26.05.1971 година во Скопје.Македонец.Завршил медицински факултет.Магистер, специјалист за дерматовенерологија.
     
    
Активности во Собранието

 • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик претседател
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за европски прашања, заменик член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Комисија за здравство, заменик член
 • Комисија за локална самоуправа, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа, претседател
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Франкофонијата, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на балтичките земји: Естонија, Летонија и Литванија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Канада, претседател  


 

СОЊА МИРАКОВСКА

 

 

 


 

Член на НСДП.Родена на 12.09.1963 година во Берово.Македонка.Дипломиран правник. 

Активности во Собранието

 • Комисија за уставни прашања, заменик член
 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за европски прашања, заменик член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член
 • Анкетна комисија за настаните во Собранието на Република Македонија случени на 1 јули 2010 година, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Словачката Република, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентите на Република Малта и Република Кипар, член 

   

   

Click