СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


GRUPI PARLAMENTAR I KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË PËR BASHKËPUNIM ME PARLAMENTIN E REPUBLIKËS SË AUSTRISË

 KryetarMENDE DINEVSKI

Anëtarë: LILJANA KUZMANOVSKA  
                  ANA LLASHKOSKA  
                  BETI KUZMANOVSKA  
                  JULIJETA MARKU
                  BEKIM QOKU
                  JANI MAKRADULI