СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


GRUPI PARLAMENTAR I KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË PËR BASHKËPUNIM ME PARLAMENTIN E MBRETËRISË SË BELGJIKËS


 Kryetar: XHEVAT ADEMI

Anëtarë: TONI TRAJANOVSKI 
                  AVDIJA PEPIQ  
                  CENA MATEVSKA-DUZA 
                  IMER ALIU 
                  BILJANA KAZANXHIESKA 
                  MILE ANDONOV