СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


GRUPI PARLAMENTAR I KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË PËR BASHKËPUNIM ME PARLAMENTIN E FEDERATËS SË BOSNJËS DHE HERCEGOVINËS


 Kryetar: AVDIJA PEPIQ

AnëtarëCENA MATEVSKA-DUZA  
                  BLLAGORODNA DULIQ  
                  RAFET MUMINOVIQ 
                  MEVMED XHEMAJLOSKI 
                  MITRE VELJANOSKI 
                  SAFET BISHEVAC