СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


GRUPI PARLAMENTAR I KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË PËR BASHKËPUNIM ME PARLAMENTIN E MBRETËRISË SË BASHKUAR TË BRITANISË SË MADHE DHE IRLANDËS VERIORE


 Kryetar: ERMIRA MEHMETI

Anëtarë: ILIJA DIMOVSKI  
                  VLLADIMIR GJORÇEV  
                  HARALLAMPIE SHOKAROVSKI  
                  GORAN SUGARESKI 
                  STANKA ANASTASOVA