СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


GRUPI PARLAMENTAR I KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË PËR BASHKËPUNIM ME PARLAMENTIN E REPUBLIKËS SË BULGARISË


 KryetarILIJA DIMOVSKI

Anëtarë: VASIL PISHEV 
                 BORISLLAV STOJMENOV 
                 GORDAN GEORGIEV 
                 SAVE MARAÇKOV 
                 NAXHI XHELILI
                 PANÇE ORCEV 
                 NEXHATI JAKUPI