СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


GRUPI PARLAMENTAR I KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË PËR BASHKËPUNIM ME PARLAMENTIN E REPUBLIKËS SË ÇEKISË


 Kryetar: REJHAN DURMISHI

AnëtarëDRAGAN CUKLEV  
                  PANÇE DAMESKI
                  ROMEO TRENOV 
                  SUZANA SALIU 
                  MILE ANDONOV 
                  EMILIJAN STANKOVIQ