СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


GRUPI PARLAMENTAR I KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË PËR BASHKËPUNIM ME PARLAMENTIN E MBRETËRISË SË DANIMARKËS


 Kryetar: MERAL UZEIRI-FERATI

AnëtareVESNA PEMOVA  
                  ROMEO TRENOV  
                  MILE PAQEMSKI 
                  JULIJETA MARKU
                  NATASHA SAVOVA-SALLKOVSKA 
                  PANCE ORCEV