СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


GRUPI PARLAMENTAR I KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË PËR BASHKËPUNIM ME PARLAMENTIN E REPUBLIKËS SË FINLANDËS


 Kryetar: SVETLLANA JAKIMOVSKA 

AnëtarëDARKO DIMITRIESKI 
                  NADA CIPUSHEVA 
                  DËSHIRA IMERI 
                  BORÇE STAVROV 
                  MITRE VELJANOSKI 
                  BILJANA KAZANXHIESKA 
                  NIKOLLÇE ACEVSKI