СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


GRUPI PARLAMENTAR I KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË PËR BASHKËPUNIM ME PARLAMENTIN E REPUBLIKËS FEDERATIVE TË GJERMANISË


 Kryetar: ANTONIO MILLOSHOSKI

AnëtarëILIJA KITANOSKI  
                  RISTO MANÇEV 
                  NEXHATI JAKUPI 
                  BEKIM FAZLIU 
                  SAFET BISHEVAC 
                  GORAN SUGARESKI