СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


GRUPI PARLAMENTAR I KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË PËR BASHKËPUNIM ME PARLAMENTIN E MBRETËRISË SË HOLANDËS


 Kryetar: REXHAIL ISMAILI

AnëtarëDIMITAR STEVANANXHIJA  
                  VLLADANKA AVIROVIQ  
                  MALISHA STANKOVIQ 
                  BEKIM FAZLIU 
                  BILJANA KAZANXHISKA 
                  LENÇE NIKOLLOVSKA