СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


GRUPI PARLAMENTAR I KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË PËR BASHKËPUNIM ME PARLAMENTIN E IRLANDËS


 Kryetar: ALEKSANDAR NIKOLLOSKI

AnëtareVESNA PEMOVA  
                  PAVLE SAZDOV  
                  NEXHATI JAKUPI 
                  BEKIM QOKU
                  GOLLUPÇO ANGELLOV 
                  PANÇE ORCEV