СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


GRUPI PARLAMENTAR I KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË PËR BASHKËPUNIM ME PARLAMENTIN E REPUBLIKËS SË ISLANDËS DHE MBRETËRISË SË NORVEGJISË


 Kryetar: VESNA BENDEVSKA

AnëtarëVELE GJORGJIEVSKI  
                  DARKO DIMITRIESKI 
                  DIME MAXHOVSKI 
                  HAJRIJE MISIMI
                  GOLLUPÇO ANGELLOV