СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


GRUPI PARLAMENTAR I KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË PËR BASHKËPUNIM ME PARLAMENTIN E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 


 Kryetar: XHEVAT ADEMI

AnëtarëJORDAN PAÇKOV  
                  SVETLLANA KARAPETROVA  
                  TRAJQO DIMKOV 
                  BEKIM FAZLIU 
                  JANI MAKRADULI 
                  VESNA BENDEVSKA 
                  NAXHI XHELILI