СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


GRUPI PARLAMENTAR I KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË PËR BASHKËPUNIM ME PARLAMENTIN E REPUBLIKËS SË KROACISË


 Kryetar: FIJAT CANOVSKI

AnëtarëBLLAGORODNA DULIQ  
                  QENAN HASIPI  
                  ALEKSANDAR NIKOLLOSKI  
                  MARIA RASHKOVSKA
                  NEDIM RAMIZI
                  GAZMEND ALIJI 
                  VESNA BENDEVSKA