СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


GRUPI PARLAMENTAR I KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË PËR BASHKËPUNIM ME PARLAMENTIN E MALIT TË ZI


 Kryetar: ILIJA KITANOSKI

AnëtarëMALISHA STANKOVIQ  
                  BLLAGORODNA DULIQ 
                  ERMIRA MEHMETI 
                  GAZMEND ALIJI 
                  REJHAN DURMISHI 
                  BLLAGOJA STOJANOVSKI