СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


GRUPI PARLAMENTAR I KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË PËR BASHKËPUNIM ME PARLAMENTIN E REPUBLIKËS SË MONGOLISË


Kryetar: NEXHATI JAKUPI

Anëtarë: DARKO DIMITRIESKI 
                 TRAJQO DIMKOV  
                 HRISTINA RUNÇEVA
                 FLAMURE DEMIRI-KRECI 
                 SAMKA IBRAIMOSKI 
                 MEVMED XHEMAJLOSKI