СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


GRUPI PARLAMENTAR I KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË PËR BASHKËPUNIM ME PARLAMENTIN E RUMANISË


 Kryetar: GJORGJI KOXHABASHIEV  

Anëtarë: SLLAVE GOSHEV  
                  HRISTINA RUNÇEVA
                  SAMKA IBRAIMOVSKI
                  STOJKO PAUNOVSKI 
                  MARINELLA MARIÇIQ-TUSHEVA 
                  MIHAILLO XHOLLONGA