СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


GRUPI PARLAMENTAR I KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË PËR BASHKËPUNIM ME PARLAMENTIN E REPUBLIKËS SË SERBISË


 Kryetar: DRAGISHA MILETIQ

Anëtarë: MARIA RASHKOVSKA   
                 IVAN STOILLKOVIQ  
                 KOSANA NIKOLIQ-MAZNEVA  
                 ILIJA KITANOSKI  
                 BEHIXHUDIN SHEHABI 
                 STOJKO PAUNOVSKI 
                 GORAN MINÇEV 
                 TANJA TOMIQ