СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


GRUPI PARLAMENTAR I KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË PËR BASHKËPUNIM ME PARLAMENTIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 

 Kryetar: ORHAN IBRAHIMI

AnëtarëAVDIJA PEPIQ 
                  BORISLLAV STOJMENOV  
                  GJORGJI KOXHABASHIEV 
                  ERMIRA MEHMETI 
                  DIVNA JOVKOVSKA-EVTIMOVSKA 
                  MITRE VELJANOVSKI 
                  FLAMURE DEMIRI-KRECI