СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


GRUPI PARLAMENTAR I KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË PËR BASHKËPUNIM ME PARLAMENTIN E REPUBLIKËS SË SLLOVENISË


 Kryetar: RISTO MANÇEV

Anëtarë: AMDI BAJRAM  
                  SVETLLANA JAKIMOVSKA 
                  IRFAN DEARI 
                  ORHAN IBRAHIMI 
                  OLIVER SPASOVSKI 
                  MEVMED XHEMAILOSKI