СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


GRUPI PARLAMENTAR I KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË PËR BASHKËPUNIM ME PARLAMENTIN E MBRETËRISË SË SPANJËS


 KryetarBORISLLAV STOJMENOV

AnëtarëDIMITAR STEVANANXHIJA  
                  ROMEO TRENOV 
                  VJOJCA MEHMETI-NUREDINI 
                  SAMKA IBRAIMOSKI 
                  MILE ANDONOV