СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


GRUPI PARLAMENTAR I KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË PËR BASHKËPUNIM ME PARLAMENTIN E UKRAINËS


 Kryetar: OLIVER SPASOVSKI

AnëtarëVASILL PISHEV 
                  HARALLAMPIE SHOKAROVSKI  
                  LILJANA ZATUROSKA 
                  RAFET MUMINOVIQ 
                  SAMKA IBRAIMOSKI 
                  BORÇE STAVROV