СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


GRUPI PARLAMENTAR TE KUVENDIT TE REPUBLIKËS SË MAQEDONISË PËR BASHKËPUNIM ME PARLAMENTET E VENDEVE BALTIKE: REPUBLIKA E ESTONISË, REPUBLIKA E LETONISË DHE REPUBLIKA E LITUANISË


 Kryetar: LILJANA POPOVSKA

Anëtarë: MILE PAQEMSKI  
                  DËSHIRA IMERI 
                  EMILIJAN STANKOVIQ 
                  TANJA TOMIQ 
                  MARJANÇO NIKOLLOV 
                  NEXHATI JAKUPI