СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


GRUPI PARLAMENTAR I KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË PËR BASHKËPUNIM ME PARLAMENTET E VENDEVE TË LINDJES SË AFËRT DHE LINDJES SË MESME


 Kryetar: GAZMEND ALIJI

Anëtarë: BETI KUZMANOVSKA  
                  DIME MAXHOVSKI 
                  ELENA PAVLLOVA 
                  HAJRIJE MISIMI 
                  MARINELLA MARIÇIQ-TUSHEVA
                  ERDOGAN CAPAÇ