СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


GRUPIT PARLAMENTAR I KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË PËR BASHKËPUNIM ME PARLAMENTIN E REPUBLIKËS SË AUSTRISË DHE ME PARLAMENTIN E ZELANDËS SË RE


 Kryetar: ILIJA DIMOVSKI

AnëtarëMILLORAD DODEVSKI  
                  ELENA PAVLLOVA 
                  XHEVAT ADEMI
                  SADIJE ILJAZI  
                  MERAL UZEIRI - FERATI 
                  CVETANKA IVANOVA
                  JANI MAKRADULI