Собрание на Република Северна Македонија

Grupi i deputetëve i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Greqisë

 

Kryetar:  Bajram Kadrija
anëtarë:  1. Mile Lefkov
2.
3. Aleksandar Nikolloski
4. Ilija Nikollovski
5. Daniella Markoska
6. Fadil Zendeli
7. Safije Sadiki-Shaini
Click