Стенограми


063 седница прво продолжение  30-06-2009

СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ од Првото продолжение на шеесет и третата   седница на Собранието на Република Македонија, одржана на 30 јуни 2009 година .Седницата се одржа во Собранието на Република Македонија, сала 1, со почеток

Документ  280 KB - 02.07.2009

063 седница 29-06-2009

СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ од Шеесет и третата   седница на Собранието на Република Македонија, одржана на 29 јуни 2009 година .Седницата се одржа во Собранието на Република Македонија, сала 1, со почеток

Документ  280 KB - 01.07.2009

062 седница 25-06-2009

СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ од Шеесет и втората   седница на Собранието на Република Македонија, одржана на 25 јуни 2009 година .Седницата се одржа во Собранието на Република Македонија, сала 1, со почеток

Документ  316 KB - 29.06.2009

061 седница 16-06-2009

СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ од Шеесет и првата  седница на Собранието на Република Македонија, одржана на 16 јуни 2009 година .Седницата се одржа во Собранието на Република Македонија, сала 1, со почеток

Документ  48 KB - 17.06.2009

060 седница 15-06-2009

СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ од Шеесетата  седница на Собранието на Република Македонија, одржана на 15  јуни 2009 година .Седницата се одржа во Собранието на Република Македонија, сала 1, со почеток

Документ  156 KB - 17.06.2009

060 седница прво продолжение  16-06-2009

СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ од Првото продолжение на шеесетата  седница на Собранието на Република Македонија, одржана на 16  јуни 2009 година .Седницата се одржа во Собранието на Република Македонија, сала 1, со почеток

Документ  156 KB - 18.06.2009

060 седница второ  продолжение  17-06-2009

СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ од Второто продолжение на шеесетата  седница на Собранието на Република Македонија, одржана на 17  јуни 2009 година .Седницата се одржа во Собранието на Република Македонија, сала 1, со почеток

Документ  156 KB - 18.06.2009

060 седница трето  продолжение  29-06-2009

СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ од Третото продолжение на шеесетата  седница на Собранието на Република Македонија, одржана на 29  јуни 2009 година .Седницата се одржа во Собранието на Република Македонија, сала 1, со почеток

Документ  65 KB - 1.07.2009

059 седница  03-06-2009

СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ од Педесет и деветата  седница на Собранието на Република Македонија, одржана на 03 јуни 2009 година .Седницата се одржа во Собранието на Република Македонија, сала 1, со почеток

Документ  328 KB - 09.06.2009

059 седница прво продолжение  04-06-2009

СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ од Првото продолжение на педесет и деветата  седница на Собранието на Република Македонија, одржана на 04  јуни 2009 година .Седницата се одржа во Собранието на Република Македонија, сала 1, со почеток

Документ  320 KB - 09.06.2009

059 седница второ продолжение  16-06-2009

СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ од Второто продолжение на педесет и деветата  седница на Собранието на Република Македонија, одржана на 16  јуни 2009 година .Седницата се одржа во Собранието на Република Македонија, сала 1, со почеток

Документ  54 KB - 17.06.2009

058 седница  01-06-2009

СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ од Педесет и осмата  седница на Собранието на Република Македонија, одржана на 01 јуни 2009 година .Седницата се одржа во Собранието на Република Македонија, сала 1, со почеток

Документ  220 KB - 04.06.2009

058 седница прво продолжение  02-06-2009

СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ од Првото продолжение на педесет и осмата  седница на Собранието на Република Македонија, одржана на 02  јуни 2009 година .Седницата се одржа во Собранието на Република Македонија, сала 1, со почеток

Документ  220 KB - 04.06.2009

058 седница второ  продолжение  17-06-2009

СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ од Второто продолжение на педесет и осмата  седница на Собранието на Република Македонија, одржана на 17  јуни 2009 година .Седницата се одржа во Собранието на Република Македонија, сала 1, со почеток

Документ  113 KB - 18.06.2009

056 седница трето продолжение  02-06-2009

СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ од Третото продолжение на педесет и шестата седница на Собранието на Република Македонија, одржана на 02 јуни 2009 година .Седницата се одржа во Собранието на Република Македонија, сала 1, со почеток

Документ  60 KB - 04.06.2009

 
Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.