Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


октомври и ноември 1998 година

РЕЗУЛТАТИ од избор на пратеници во Собранието на Република Македонија

Изборот на пратеници се вршеше според мешовитиот систем: пропорционален и мнозински.

 

Резултати според ПРОПОРЦИОНАЛЕН систем:


ВМРО-ДПМНЕ 312.669 гласа
 
1.   Љубчо Георгиевски              Љупчо Јакимовски од 30.11.1998                    
                                                       Васил Ефтимов, од 01.02.1999  

2.   Никола Кљусев                     Флоровски Александар од 30.11.1998    

3.   Доста Димовска                    Александар Пандов од 30.11.1998    

4.   Борис Стојменов                    Ѓулистана Марковска од 30.11.1998    

5.   Димитар Димитров               Горан Рафајловски од 30.11.1998                      
                                                      Ѓорѓи Котевски од 15.01.1999
                                                      Рената Керпичоска Бошеска од 26.11.2001

6.   Љубен Пауновски                 Делче Ицков од 10.01.2000    

7.   Филип Петровски                  Жарко Јанковски од 25.12.2001    

8.   Стојан Богданов                   Михајло Георгиевски од 30.11.1998    

9.   Ѓорѓи Наумов                        Рубенс Наумовски од 30.11.1998    

10.   Мартин Треневски             Воислав Стојаноски од 30.11.1998    

11.   Томислав Стојановски       
   
   
СДСМ 279.799 гласа 

1. Бранко Црвенковски 

2. Тито Петковски 

3. Благој Ханџиски 

4. Александар Гештаковски 

5. Љубомир Поповски 

6. Никола Поповски 

7. Радмила Шекеринска 

8. Илинка Митрева, од 13.05.2001 член на Влада на РМ      Таки Фити од 28.06.2001

9. Ѓорѓи Спасов 

10. Лазар Китаноски


ПДП, ПДПА-НДП 214.360 гласа 

1. Илјаз Халими 

2. Насер Зибери 

3. Јонуз Абдулаи 

4. Абдулади Вејсели 

5. Хисни Шаќири  на 16.11.2001 одземен пратенички мандат                              
          Кхани Алиу

6. Кастриот Хаџиреџа  од 28.02.2001 независен пратеник  

7. Алириза Лога           Демуш Бајрами од 24.01.2001

8. Оломан Сулејмани од 13.05.2001 потпретседател на Собрание на РМ
  

ДА 119.352 гласа 

1. Васил Тупурковски          Илија Прангоски од 02.12.1998
                                              од 06.02.2001 член на ВМРО-ДПМНЕ
 
2. Радмила Кипријанова-Радовановиќ          Алија Шахиќ од 30.11.1998
                                                                           од 30.11.2000 независен пратеник
 
3. Саво Климовски 
од 14.12.2001 независен пратеник
од 22.05.2002 член на Демократски центар
 
4. Стојан Попов
од 14.12.2001 независен пратеник
од 22.05.2002 член на Демократски центар
 

ЛДП, Демократска партија на Македонија 77.788 гласа 

1. Петар Гошев 

2. Стојан Андов
од 27.12.1999 член на Либерална партија

 
Резултати според МНОЗИНСКИ систем:

Прв круг одржан на 18 октомври 1998 година.


Ред.
број

Пратеник

Партија

Изб.
ед.

Град

1.

Крале Спанчевски

ВМРО-ДПМНЕ и ДА

5

Кочани-дел,Чешиново-д.,Облешево-д.,Зрновци

2.

Ванчо Чифлиганец

СДСМ

9

Радовиш-дел, Конче

3.

Митко Киров

ВМРО-ДПМНЕ и ДА

11

Струмица-дел, Куклиш-дел

4.

Панде Томов

ВМРО-ДПМНЕ и ДА

12

Радовиш-дел, Подареш,Василево,Босилево-дел

5.

Љубисав Иванов

Социјалист. Парт.

15

Кратово,Куманово-дел,Орашац и Клечовице

6.

Милојко Ангеловски

СДСМ

16

Крива Паланка и Ранковце

7.

Аслан Селмани

ПДП

21

Липково

8.

Горан Невеновски

ВМРО-ДПМНЕ и ДА

32

Битола-дел, Бистрица-дел

9.

Фадил Бајрами
од 28.02.2001 независен пратеник

ПДПА-НДП

42

Србиново-дел, Кичево-дел,Осломеј,Зајас

10.

Азис Положани

ПДП

44

Струга-дел,Делогожда,Лабуништа-дел,Велешта

11.

Илија Илоски

СДСМ

49

Охрид-дел,Белчишта,Косел и Мешеишта-дел

12.

Димитар Бузлевски

СДСМ

50

Ресен - дел

13.

Мерсел Биљали

ПДП

52

Гост.-д.,Неготино Пол.-д.,Врапчиште-д.,Чегране-д.

14.

Илјас Сабриу
од 02.10.2000 независен пратеник
од 28.06.2001 Амбасадор на Република Македонија

ПДП

55

Брвеница-дел,Камењане-дел,Боговиње-дел

15.

Абдула Алиу

ПДП

56

Тетово-д., Камењане-дел, Боговиње-д.Шипковица

16.

Арбен Џафери

ПДПА-НДП

58

Тетово-дел

17.

Билал Љутфии

ПДПА-НДП

59

Џепчиште и Теарце - дел

18.

Абдурахман Алити

ПДП

60

Брвеница-дел, Желино и Јегуновце-дел

19.

Исмет Рамадани

ПДП

64

Арачиново, Гази Баба-дел

20.

Коце Трајановски

ВМРО-ДПМНЕ и ДА

65

Петровец,Илинден и Гази Баба-дел

21.

Кирил Андоновски

ВМРО-ДПМНЕ и ДА

69

Кисела Вода - дел

22.

Мевљан Тахири
од 02.10.2000 независен пратеник

ПДП

75

Центар - дел

23.

Ризван Сулејмани

ПДП

81

Сарај-дел, Кондово

Втор круг одржан на 1 ноември 1998 година.

Ред.
број

Пратеник

Партија

Изб. ед.

Град

1.

Диспина Марковска

ВМРО-ДПМНЕ и ДА

1

Берово, Пехчево, Блатец

2.

Горанчо Трајков

ВМРО-ДПМНЕ и ДА

3

Виница, Мак. Кам-дел, Оризари

3.

Златко Стојменов
од 24.08.2000 член на ВМРО-ВМРО
од 27.02.2002 член на ВМРО - Македонска

ВМРО-ДПМНЕ и ДА

6

Штип дел

4.

Миланчо Черкезов
од 24.08.2000 член на ВМРО-ВМРО

ВМРО-ДПМНЕ и ДА

7

Штип дел

5.

Слободан Даневски
од 27.12.1999 член на Либерална партија

ЛДП, Демокр. партија

8

Св. Николе, Лозово

6.

Слободан Ќосев

ВМРО-ДПМНЕ и ДА

10

Струмица-дел

7.

Ванчо Панчев

ВМРО-ДПМНЕ и ДА

13

Босилово-дел,Ново Село, Куклиш, Муртино

8.

Драган Митевски

СДСМ

17

Куманово-дел

9.

Ненад Ристовски
од 24.08.2000 член на ВМРО-ВМРО
од 27.02.2002 член на ВМРО - Македонска

ВМРО-ДПМНЕ и ДА

18

Куманово-дел

10.

Чедомир Краљевски

ВМРО-ДПМНЕ и ДА

19

Куманово-дел

11.

Благој Стојковски

СДСМ

20

Куманово-дел и Старо Нагоричане

12.

Ристо Тодоров

СДСМ

22

Валандово, Богданци и Стар Дојран

13.

Ристо Спанаков
од 30.11.2000 независен пратеник
од 25.04.2001 член на Нова демократија

ДА и ВМРО-ДПМНЕ

23

Гевгелија и Миравци

14.

Илија Ѓорѓиев

СДСМ

24

Неготино и Демир Капија

15.

Илија Пемов

ВМРО-ДПМНЕ и ДА

25

Кавадарци-дел

16.

Павле Тодоровски
од 30.11.2000 независен пратеник
од 25.04.2001 член на Нова демократија

ДА и ВМРО-ДПМНЕ

26

Кавадарци-дел и Конопиште

17.

Наталија Марковиќ-Димова
од 25.04.2001 член на Нова демократија

ДА и ВМРО-ДПМНЕ

27

Велес-дел, Богомила, Чашка и Извор

18.

Марика Јорданова

ВМРО-ДПМНЕ и ДА

28

Велес-дел

19.

Горанчо Лазов

ВМРО-ДПМНЕ и ДА

29

Велес-дел и Градско

20.

Весна Јовановска

ВМРО-ДПМНЕ и ДА

30

Битола-дел

21.

Слободан Гарчески

ВМРО-ДПМНЕ и ДА

31

Битола-дел

22.

Никола Јованов
од 14.12.2001 независен пратеник

ДА и ВМРО-ДПМНЕ

33

Битола-дел,Бистрица-дел, Цапари

23.

Звонко Мирчески
од 24.08.2000 член на ВМРО-ВМРО
од 13.05.2001 потпретседател на
Собрание на РМ
од 27.02.2002 член на ВМРО - Македонска

ВМРО-ДПМНЕ и ДА

35

Прилеп - дел

24.

Трајко Гешоски
од 06.02.2001 член на ВМРО-ДПМНЕ

ДА и ВМРО-ДПМНЕ

36

Прилеп - дел

25.

Жарко Караџоски

ВМРО-ДПМНЕ и ДА

37

Прилеп - дел

26.

Кирил Настески

СДСМ

38

Долнени,Тополчани,Кривогаш.,Витолиште

27.

Наќе Стојановски

СДСМ

39

Д.Хисар, Сопотница,Крушево и Житоше

28.

Аце Сајкоски

ВМРО-ДПМНЕ и ДА

40

Кичево - дел

29.

Замир Дика

ПДПА-НДП

43

Дебар и Центар Жупа

30.

Стојан Ковачевски

СДСМ

45

Струга-дел, Мешеишта-дел

31.

Транас Трајкоски

СДСМ

46

Струга-дел,Луково,Лабуништа-дел,Вевчани

32.

Томислав Петровски
од 06.02.2001 член на ВМРО-ДПМНЕ

ДА и ВМРО-ДПМНЕ

48

Охрид - дел

33.

Латиф Пајкоски
од 27.12.1999 член на Либерална партија
од 12.06.2002 член на СДСМ

ЛДП и Демокр.партија

51

Гостивар-дел,Ростуше, Маврови анови

34.

Сејфедин Харуни

ПДП

53

Гост.-дел,Вруток,Неготино Пол.-дел,Врапчиште

35.

Мухамед Таири

ПДПА-НДП

54

Гостивар-дел и Долна Бањица

36.

Борислав Трповски

СДСМ

57

Тетово - дел

37.

Александар Трпевски

ВМРО-ДПМНЕ и ДА

62

Гази Баба - дел

38.

Ѓорѓи Тодоров
од 24.08.2000 член на ВМРО-ВМРО
од 27.02.2002 член на ВМРО - Македонскаод 27.02.2002 член на 
ВМРО - Македонска

ВМРО-ДПМНЕ и ДА

63

Гази Баба - дел

39.

Љупчо Анушев
од 14.12.2001 независен пратеник

ДА и ВМРО-ДПМНЕ

67

Кисела Вода - дел

40.

Илија Лазаров

ВМРО-ДПМНЕ и ДА

68

Кисела Вода - дел

41.

Васе Манчев

ВМРО-ДПМНЕ и ДА

70

Кисела Вода - дел

42.

Димитар Баткоски

ВМРО-ДПМНЕ и ДА

71

Кисела Вода - дел и Сопиште - дел

43.

Радомир Карангелески
од 14.12.2001 независен пратеник
од 22.05.2002 член на Демократски центар

ДА и ВМРО-ДПМНЕ

72

Центар-дел

44.

Нано Ружин
од 30.05.2001 Амбасадор на Република Македонија

СДСМ

73

Центар-дел

45.

Илија Филиповски
од 13.05.2001
член на Влада на РМ

СДСМ

74

Центар-дел

46.

Данило Глигороски

ВМРО-ДПМНЕ и ДА

76

Карпош - дел

47.

Васил Гаџоски

ВМРО-ДПМНЕ и ДА

77

Карпош - дел

48.

Александар Талевски

ВМРО-ДПМНЕ и ДА

78

Карпош - дел и Сарај-дел

49.

Валентина Божиновска

ВМРО-ДПМНЕ и ДА

79

Сарај-дел и Ѓорче Петров - дел

50.

Јордан Бошков
од 26.11.2001 член на ЛП

ВМРО-ДПМНЕ и ДА

80

Ѓорче Петров - дел

51.

Вангел Симев
од 24.08.2000 член на ВМРО-ВМРО
од 27.02.2002 член на ВМРО - Македонска

ВМРО-ДПМНЕ и ДА

82

Чучер Сандево-дел, Чаир-дел

52.

Милан Ставрев

ВМРО-ДПМНЕ и ДА

83

Чаир - дел

53.

Фатмир Етеми

ПДПА-НДП

84

Центар - дел и Чаир - дел

54.

Амди Бајрам

Сојуз на Ромите од Мак.

85

Чучер Сандево - дел и Шуто Оризари

Прегласување одржано на 15 ноември 1998 година.

Ред.
број

Пратеник

Партија

Изб.
ед.

Град

1.

Мирко Иванов

СДСМ

2

Делчево и Македонска Каменица-дел

2.

Ванчо Ѓоргиев

СДСМ

4

Кочани - дел

3.

Чедо Петров
од 25.04.2001 член на Нова демократија

ДА и ВМРО-ДПМНЕ

14

Чешин.-д,Облеш.-д,Пробиш.,Злетово и Карбинци

4.

Владо Сугаревски

ВМРО-ДПМНЕ и ДА

34

Битола.-дел, Бистрица-дел, Новаци, Бач, Старавина, Могила, Кукуречани, Добрушево

5.

Љупче Ристески

ВМРО-ДПМНЕ и ДА

41

Македонски Брод, Самоков, Пласница, Србиново-дел, Кичево-дел, Другово, Вранешница

6.

Митко Тилевски

ВМРО-ДПМНЕ и ДА

47

Охрид - дел

7.

Борче Сибиновски

ВМРО-ДПМНЕ и ДА

61

Тет.-д.,Теарце-д.Брвеница-д,Јегуновце-д,Вратница

Прегласување одржано на 24 јануари 1999 година

Ред.
број

Пратеник

Партија

Изб.
ед.

Град

1.

Назми Кадриу

ПДПА-НДП

66

Сопиште, Студеничани, Зелениково

ИЗВЕШТАЈ
за спроведени дополнителни избори за избор на еден пратеник
во изборните единици број 73 и 74 - Општина Центар-дел

одржани септември 2001 година

Прв круг одржан на 9 септември 2001 година.

Ниту еден од кандидатите за избор на пратеник во Собранието на Република Македонија не го добил потребното мнозинство гласови.

Втор круг одржан на 23 септември 2001 година.

Ред.
број

Пратеник

Партија

Изб. ед.

Град

1.

Магдалена Антова Велевска

СДСМ

73

Центар - дел

2.

Јани Макрадули

СДСМ

74

Центар - дел

 
Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.