Неформални групи

Четврток, 6 јули 2017 година

Конститутивен состанок на Клубот на пратенички

Денескa, Клубот на пратенички на Собранието на Република Македонија одржа конститутивен состанок на кој за координаторка беше предложена и избрана пратеничката од СДСМ, Ѓулумсер Касапи, а беше договорено пратеничките од парламентарните партии, да делегираат членки на претседателството на клубот. 

Во следниот четиригодишен мандатен период за членки на претседателството беа делегирани и избрани: Лилјана Кузмановска и Емилија Александрова од ВМРО ДПМНЕ, Ирена Стефоска како независна пратеничка, Лилјана Поповска од ДОМ, Соња Мираковска од НСДП, Шпреса Хадри од ДУИ, Теута Биљали од БЕСА, Татјана Прентовиќ и Мери Лазарова од СДСМ и Даниела Рангелова од ВМРО ДПМНЕ, по функција како претседателка на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите на Собранието на Република Македонија.

Клубот на пратенички ќе делува со заедничка и единствена цел да иницира законски решенија за постигнување на родова еднаквост и унапредување на правата на жените, нивно активно вклучување во процесот на одлучување во државата како и зајакнување и ширење на демократијата во сите сфери на македонското општество.

Click