Пратеници

 

 

 

 

 

САФИЈЕ САДИКИ-ШАИНИ


Член на Алтернатива. Родена на 4.5.1988 во Слупчане. Албанка. Магистер по информатички науки, Тетовски универзитет.

 

Активности во Собранието:

  • Законодавно-правна комисија, член
  • Комисија за надворешна политика, член
  • Комисија за надзор над спроведување на мерките за следење на комуникациите, член
  • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик-член
  • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-член
  • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, заменик-член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Грција, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Канада, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република, член

 

Е-пошта: S.SadikiShaini@sobranie.mk

Click