Алтернатива

 

 

 

 

 

 

 

АФРИМ ГАШИ

 

Член на Алтернатива. Роден на 9.11.1977 во Скопје. Албанец.

 

Активности во Собранието:

 • Национален совет за евроинтеграции, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за надворешна политика, член
 • Комисија за уставни прашања, заменик-член
 • Законодавно-правна комисија, заменик-член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
 • Комисија за европски прашања, заменик-член
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија (ИПУ), член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Советот на Европа (ПС СЕ), заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Северноатлантската договорна организација (ПС НАТО), заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Косово, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на САД, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Швајцарската Конфедерација, член
 • Интерпартиска парламентарна група за правата на лицата со посебни способности (ИППГ), заменик-претседавач


Е-пошта: a.gasi@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

НЕЏБЕДИН КАРЕМАНИ

 

Член на Алтернатива. Роден на 23.2.1955 во с. Гајре, Тетово. Доктор.

 

Активности во Собранието:

 • Буџетски совет, член
 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 •  Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Холандија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Федерацијата на Босна и Херцеговина, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Блискиот и Средниот Исток, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Исламската Република Иран, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија, член

 

Е-пошта: n.karemani@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

РЕЏЕП МЕМЕДИ

 

Член на Алтернатива. Роден на 17.11.1980 во Студеничани. Албанец. Доктор на медицина, специјалист по педијатрија.


Активности во Собранието:

 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-претседател
 • Комисија за одбрана и безбедност, член
 • Комисија за локална самоуправа, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Албанија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Бугарија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора, член 

 

Е-пошта: r.memedi@sobranie.mk

Click