Пратенички прашањаСедница 45 29.01.2009

До каде е реализацијата на проектот за водоснабдителниот систем за дополнително водоснабдување на  н.м.Порој.

Од: ДАУТ РЕЏЕПИ За: Министер за животна средина и просторно планирање

Одговорил:  Министер за животна средина и просторно планирање  30.04.2009


Прашање      Одговор
 

Click