Пратенички прашања Седница 40 - усно 12.01.2009

До каде е проектот со изградбата на бунарите за хидросистемот Дојранско езеро.

Од:  ВЕСЕЛА ЧЕСТОЕВА За:  Министер за животна средина и просторно планирање

Одговорил:  Министер за животна средина и просторно планирање 12.01.2009 
 
Прашање  Одговор  
 

Click