Пратенички прашањаСедница 40 - усно 12.01.2009 

Како превентивните мерки кои Владата ги предвиде уште во 2008 година би се одразиле врз стопанството во општина Прилеп

Од:  КАТЕРИНА ДИМЕСКА За:  Претседател на Влада на РМ 

Одговорил:  Претседател на Влада на РМ 12.01.2009  
 
Прашање  Одговор  
 

Click