Пратенички прашањаСедница 40 - усно 12.01.2009

Дали Владата има реформски концепт и кои се приоритетите во македонското здравство.

Од:  АНДРЕЈ ПЕТРОВ За:  Министер за здравство

Одговорил:  Министер за здравство 12.01.2009 
 
Прашање  Одговор  
 

Click