Пратенички прашањаСедница 45 29.01.2009

Кој дозволил преименување на институтот за духовно и културно наследство на Албанците.

Од: САДИЈЕ ИЛЈАЗИ  За: Министер за образование и наука

Одговорил: Министер за образование и наука 15.05.2009

Прашање      Одговор

Click