Пратенички прашања


03.02.2009

Колку деца останале надвор од образовниот процес во учебната 2008/2009 година, а кои би требало да бидат запишани во прва година средно образование.

Од: МАРЈАНЧО НИКОЛОВ За: Министер за образование и наука

Одговорил: Министер за образование и наука 15.05.2009

Прашање  Одговор

Click