Пратенички прашања


03.02.2009

по која цена на житото земјоделците треба да ја платат концесијата за закуп на земјоделско земјиште.

Од: МАРЈАНЧО НИКОЛОВ За: Министер за земјоделство, шумарство и водостопанство

Одговорил: Министер за земјоделство, шумарство и водостопанство  26.02.2009

Прашање  Одговор

Click