дали владата планира некоја конкретна мерка за решавање на проблемот со кој се соочуваат земјоделците при стекнувањето на правото на старосна пензија.

Од: СИЛВАЛНА БОНЕВА  За: Влада на РМСедница 57 28.05.2009

што ќе превземе министерството за труд и социјална политика за да им помогне на граѓаните на република македонија кои имаат остварено работен стаж во република србија за да го остварат своето право на пензија во република македонија.

Од: ТОМЕ ЧИНГОВСКИ  За: Министер за труд и социјална политикаСедница 57 28.05.2009

зошто јавното обвинителство и истражниот судија не излегле да извршат увид на тешката сообраќајна несреќа што се случила на 14.05.2009 година кај автобуската постојка до македонски пошти.

Од: АМДИ БАЈРАМ  За: Министер за правдаСедница 57 28.05.2009

што превзема министерството за надворешни работи за воспоставување на дипломатски односи со република косово.

Од: СУЛЕЈМАН РУШИТИ  За: Министер за надворешни работиСедница 57 28.05.2009

Дали невладината организација јасна иднина од с. небрегово ќе се најде на списокот на финансирани фондации и здруженија на граѓани со следната одлука на владата за доделување на средства на нво сектор.

Од: МАРИНЕЛА ТУШЕВА  За: Влада на Република МакедонијаСедница 57 28.05.2009

Што ќе превземе владата на рм за надминување на невозможната правна состојба во фирмите кои се опфатени со операцијата "пепел".

Од: ПЕТАР ПОП АРСОВ  За: Влада на РМСедница 57 28.05.2009

кога ќе биде завршена фекалната канализација во селото чајле.

Од: СУЛЕЈМАН РУШИТИ  За: Министер за транспорт и врскиСедница 57 28.05.2009

кога ќе биде отворен граничниот премин лојане.

Од: ХАЈРУЛА МИСИНИ  За: Министер за надворешни работиСедница 53 04.05.2009

ДАЛИ СЕ ПРЕВЗЕМЕНИ МЕРКИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТА НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО ПРИВАТИЗАЦИОНАТА ПОСТАПКА НА ЕСМ.

Од: СВЕТЛАНА ЈАКИМОВСКА  За: Влада на РМСедница 53 04.05.2009

зошто при реализацијата на законскиот проект "цела плата" доаѓа до нееднаквост на примањата на работниците.

Од: ГОРАН СУГАРВСКИ  За: Министер за финансииСедница 53 04.05.2009

како ќе се спроведува екстерното оценување на учениците.

Од: ГОРАН СУГАРЕВСКИ  За: Министер за образование и наукаСедница 53 04.05.2009

До каде е изградбата на патниот правец свети николе миладиновци.

Од: СТАНКА АНАСТАСОВА  За: Претседател на Влада на РМСедница 53 04.05.2009

колку камен темелници владата поставила од 2006 година до денес.

Од: ЃОРГИ ОРОВЧАНЕЦ  За: Претседател на Владата на РМСедница 53 04.05.2009

колку лица се вработени во јавната администрација од 2006 година до денес.

Од: ЃОРГИ ОРОВЧАНЕЦ  За: Претседател на Влада на РМСедница 53 04.05.2009

која е причината за дислокација на институтот за културно и духовно наследство на албанците во македонија.

Од: ИМЕР АЛИУ  За: Министер за образование и наукаСедница 53 04.05.2009

кога ќе бидат завршени предметите во основниот суд куманово кои се водат по основ на надомест на штета во дејствијата предизвикани во конфликтот во 2001 година во општина липково.

Од: ЈУЛИЕТА МАРКУ  За: Министер за финансииСедница 53 04.05.2009

на кој начин владата планира да обезбеди осум милијарди евра инвестиции во наредните 7 години.

Од: ТИТО ПЕТКОВСКИ  За: Претседател на Влада на РМСедница 53 04.05.2009

колку граѓаните на република македонија треба да платат доколку владата го изгуби спорот со ад евн.

Од: ВЕСНА БЕНДЕВСКА  За: Претседател на Влада на РМСедница 53 04.05.2009

дали владата во очај по барање на инвеститори за изградба на хидроцентралите чебрен и галиште планира да ја уништи пелагонија и кој ќе ја понесе одговорноста доколку се случи тоа.

Од: ВЕСНА БЕНДЕВСКА  За: Претседател на Влада на РМ04.05.2009

На кои компании им се исплатени средства од законскиот проект за издавање на вредносни бонови.

Од: ЈАНИ МАКРАДУЛИ За: Министер за информатичко општество

Click