Пратенички прашањаСедница 67 30.07.2009

колку раселени граѓани албанци од подрачјето на општина липково добиваат социјална помош.

Од: АБЕДИН ЗУМБЕРИ За: Министер за труд и социјална политика

Одговорил: Министер за труд и социјална политика 15.09.2009

Прашање Одговор

Click