Пратенички прашањаСедница 67 30.07.2009

до каде е стечајната постапка за ад горни полог од гостивар.

Од: АДНАН ЈАШАРИ За: Министер за економија

Одговорил:  Министер за економија 21.08.2009

Прашање Одговор

Click