Пратенички прашањаСедница 67 30.07.2009

кога населеното место полошко во општина кавадарци ќе добие струја.

Од: ЈОВАН ГИНЕВ За: Министер за економија

Одговорил:  Министер за економија 24.08.2009

Прашање Одговор

Click