Пратенички прашањаСедница 67 30.07.2009

што превзема мвр за спречување на појавата на употреба на огнено оружје при семејните веселби.

Од: ЈОВАН ЛАЗАРОВ За: Министер за надворешни работи

Одговорил: Министер за надворешни работи  20.08.2009

Прашање Одговор

Click